Motivatie: beweegreden, drijfveer
Wat is het REISS Profiel
  Meten is weten
Het persoonsgebonden en unieke REISS ProfielŽ is een wetenschappelijk onderbouwde motivatietest gebaseerd op 16 door empirisch onderzoek verkregen levensmotieven. Het geeft als eerste antwoorden op de volgende vragen:
 • Wat heb je als uniek individu te bieden en hoe kom je daarmee het beste tot je recht.
 • Wat bepaald jouw handelen en prestatiebereidheid?
 • Wat is voor jou echt belangrijk? Succes, rijkdom, carričre, gezin of andere motieven

De 16 Levensmotieven

 • Macht                                      (streven naar invloed, leiding)

 • Onafhankelijkheid             (streven naar vrijheid)

 • Nieuwsgierigheid               (streven naar kennis en waarheid)

 • Erkenning                               (streven naar sociale acceptatie)

 • Sparen / verzamelen        (streven naar steeds meer materiële goederen en eigendom)

 • Orde                                         (streven naar stabiliteit, duidelijkheid, structuur)

 • Idealisme                               (streven naar sociale gerechtigheid)

 • Eer                                             (streven naar loyaliteit)

 • Gezin                                        (streven naar gezinsleven)

 • Relaties                                   (streven naar vriendschap)

 • Wraak / strijd                        (streven naar concurrentie)

 • Status                                       (streven naar prestige, publieke aandacht)

 • Eten                                          (streven naar voedsel en “spijzen”)

 • Eros                                           (streven naar lust, schoonheid, design)

 • Lichamelijke activiteit      (streven naar beweging, fitness)

 • Emotionele Rust                  (streven naar emotionele veiligheid)

Deze 16 levensmotieven beďnvloeden al naar gelang de scores het leven van de mens in meer- of mindere mate.
Ieder mens heeft zijn individuele redenen om te leven en is in de combinatie van scores op zijn RP-test uniek: Het motiefprofiel van elk individu is net zo onverwisselbaar als zijn vingerafdruk.


Unieke propositie

In tegenstelling tot alle andere persoonlijkheidstests, geeft het REISS profielŽ de complete motief- en de drijfverenstructuur van een mens weer.  Deze 16 basismotieven (levensmotieven) beďnvloeden de mens veelomvattend, vergaand en voortdurend op de volgende gebieden: waarneming, denken, voelen en gedrag. Heel belangrijk in dit kader is het zgn. ‘’Self-Hugging’’ principe. Dit is de bewustwording van de specifieke kijk die een individu op zichzelf en anderen heeft (en van de kijk die anderen op haar/hem hebben).

Wetenschappelijk gevalideerd
Volgens de huidige inzichten kunnen we er van uit gaan, dat de vastgestelde scores extreem stabiel zijn, en in de loop van het leven niet echt veranderen. Aan de wetenschappelijke betrouwbaarheidscriteria, die men in de regel bij een dergelijke procedure gebruikt, wordt meer dan uitstekend voldaan.

Willen, Kunnen en Mogen

Breed geaccepteerd is dat het menselijk handelen wordt gevormd en bepaald door de drieklank 'WILLEN', 'KUNNEN' en 'MOGEN ".  
                                    
Om optimalisering van de prestatie te realiseren, wordt meestal het "KUNNEN" ontwikkeld, d.m.v. passende maatregelen op het gebied van (bij)scholing, ervaring, etc.. Het REISS ProfielŽ geeft duidelijkheid omtrent het "WILLEN":
 • Wat zijn ieders individuele drijfveren?
 • Wat motiveert mensen?
 • Wat zet hen aan tot betere prestaties?
Uiteraard hebben vooral deze persoonlijke motivatoren en drijfveren direct invloed op de individuele prestatiebereidheid en –kracht.

Praktijk

Inmiddels is in de praktijk aangetoond dat de REISS ProfielŽ methodiek toepasbaar is bij diverse doelgroepen en inzetbaar is op vele terreinen. Z
ie/klik hiervoor
'De Mogelijkheden' en 'De Toepassingen'. We kunnen u uiteraard in contact brengen met relevante referenties.