InterMission

Profiel: karakterschets, persoonsbeschrijving
De mogelijkheden mbt het REIS Profiel
  Uw 'persoonlijke' Profiel (basistest)
Het REISS ProfielŽ wordt veelal gebruikt om personen te laten ervaren hoe hun persoonlijke levensmotieven zijn opgebouwd, wat daarvan de consequenties zijn in het handelen (en motivatie) en hoe dit handelen door de omgeving wordt ervaren. Dit zal de volgende inzichten opleveren:
  • Wat heb je als uniek individu te bieden en hoe kom je daarmee het beste tot je recht.
  • Wat bepaald jouw handelen en prestatiebereidheid?
  • Wat is voor jou echt belangrijk? Succes, rijkdom, carričre, gezin of andere motieven?

Het 'team' Profiel
Voor toepassingen binnen Teams worden de individuele profielen met elkaar vergeleken en schematisch weergegeven. Hieruit wordt een team-analyse gemaakt. De bespreking daarvan vindt plaats in de betreffende teams. Resultaat is met name wederzijds begrip binnen de groep vanuit een objectief neutraal beeld naar de ander.

  • Hierdoor wordt respect de basis van wederzijdse communicatie.
  • Hierdoor is het mogelijk de efficiency van het totale team te verhogen.
  • Verder zal de persoonlijke arbeidsmotivatie van de teamleden sterk toenemen.
Het 'wens' Profiel ('soll' vergelijken met 'ist')
Voor toepassingen binnen Werving & Selectie en/of HRM concepten.
De eerste fase is het opstellen van zgn. ‘wensprofielen’ voor de relevante functies middels de RP methodiek. Deze fase heeft als doel te komen tot profielen die aansluiten bij de beschreven functies.  Afstemming vindt uiteraard plaats met het management en met P&O. Verder wordt er getoetst aan de organisatie doelstellingen met betrekking tot personele kwaliteit en ontwikkeling.
In de volgende fase wordt van de relevante kandidaten het
REISS ProfielŽ bepaald obv de RP basistest.
In de laatste fase  worden
de RP vervolgens vergeleken met het 'wens' Profiel. Uiteraard volgt na analyse een onderbouwd advies en een management samenvatting.