InterMission

Pers: drukpers, de dagbladen
In de Pers
 

Berichtgeving uit het jaar 2005 -

Nog succesvoller, 02/2005: Succesvol leiden en motiveren – Met RLP het juiste doen. In de meeste gevallen, waarin medewerkers veranderingsprocessen niet ondersteunen gaat het niet om gebrek aan goede wil of bewuste weerstand. Met het Rubicon-Leadership-Program (RLP) – gebaseerd op het Reiss-profiel kunnen dergelijke blokkades overwonnen worden.

Nog succesvoller, 01/2005: Paradigmawisseling in het management: De managementtrainers van de toekomst zijn meer dan ooit de boodschappers van verandering, en moeten zich bewijzen in de spanningsboog tussen het traditionele leren en de kenniseconomie.

- Berichtgeving uit het jaar 2004 -

FAZ-net, 21.11.2004:

Psychologie en voetbal? Psychologie in het voetbal? “Heel goed, heel zinvol”, zegt Klopp. "Maar erg moeilijk om de juiste psycholoog te vinden, want hij heeft de acceptatie van de spelers nodig”. In Mainz speelt Klopp ook voor psycholoog. Hij heeft zijn spelers het zgn. Reiss Profiel laten maken: Er moeten 128 vragen beantwoord worden, en de uitwerking beloofd een omvattend beeld van de persoonlijkheid , “een psychische vingerafdruk” van de individuele spelers.De Amerikaanse psycholoog Steven Reiss belooft een persoonlijkheidsdiagram, dat motief- en drijfverenstructuur van een mens weergeeft. Voor Klopp is het Reiss Profiel onderzoek een mogelijkheid “de spelers beter te leren kennen”. Ieder een moet anders behandeld en gemotiveerd worden. “Voor de een is het kopen van een nieuwe auto belangrijk, voor de ander de zekerheid voor het gezin, en weer een ander is op zijn eergevoel te pakken” Voor de een is wraakzucht een belangrijk gevoel, voor de ander lust. Aan de hand van de Reiss Profiel ondeerzoek gaat hij individuele gesprekken aan. “we weten waar we naartoe willen”, zegt Klopp, “maar het is ook belangrijk te weten, waar ik de spelers kan afhalen”.

AHGZ, 21. August 2004 (Nr. 34):

Authenticiteit en situatief leiding geven: Met de resultaten van het Reiss Profiel kunnen communicatiestijl en stijl van leidinggeven snel en doeltreffend transparant gemaakt worden, ook in de gastronomie en hotellerie”.

Der Betriebswirt, Jan/Feb/März 2004:

Herken jezelf! Deze antieke boodschap is het uitgesproken doel van de nieuwe theorie van de 16 levensmotieven van de Amerikaanse psycholoog Steven Reiss…. Daarmee is een voorbeeldige – op het dagelijks leven en werk georiënteerde –toegang tot het gecompliceerde terrein van het zelfinzicht gerealiseerd.

- Berichtgeving uit het jaar 2003 -

Training, december 2003:

"Het Reiss Profiel als instrument voor Uw werk / leven-balans: Het RP helpt een voldoening gevende werk / leven- balans te bereiken. Het legt daarmee een hoeksteen op onze weg naar persoonlijk geluk en laat ons zien, wat voor ons werkelijk belangrijk is. Het Reiss Profiel is gebaseerd op een empirisch getoetste theorie en laat onze levensmotieven zien. Het geeft antwoord op de volgende vragen: “Wat zijn mijn levensbepalende motieven? Wat heb ik nodig in het leven om gelukkig te zijn? Hoe kan ik een zodanige balans vinden tussen werk / leven, dat die overeenkomt met mijn behoeften? Welke baan en hobby’s passen bij mij? Hoe geef ik de relatie met mijn partner vorm?”

Wissen.de, 3. 6. 2003:

"Het Reiss Profiel is veel meer dan een handleiding voor individuele gelukzoekers. Het is bovendien een intelligent pleidooi voor waarden-pluralisme, individualiteit en tolerantie”.

Landesspiegel Hessen, 21.5.2003:

"Het Reiss Profiel is een goede hulp bij het oplossen van alledaagse problemen”

Gesundheit 5/2003:

"Een garantie voor geluk is het Reiss Profiel misschien niet, maar op zijn minst een veelbelovende handleiding voor “gelukkig zijn”.

SmartWorking, Spezialausgabe Persönlichkeitsmodelle 2003:

"Het inzicht door het Reiss Profiel draagt er niet in de laatste plaats toe bij met zichzelf en anderen tevredener te leven”.

ORG-Berater, Jan/Feb 2003:

"Het typerende Reiss Profiel laat zien, hoe uniek we zijn. Wanneer je het “jouwe” beter leert kennen, krijg je een waardevol inzicht in je persoonlijkheid, en in hetgeen dat je diep van binnen drijft en beweegt”.

SmartWorking, Spezialausgabe Persönlichkeitsmodelle 2003:

"Het inzicht door het Reiss Profiel draagt er niet in de laatste plaats toe bij met zichzelf en anderen tevredener te leven”.

Welt der Frau 54, 2003:

"Wie inzicht heeft gekregen in zijn motieven - door het Reiss profiel- weet ook, waar zijn sterke en zwakke punten liggen, en wat hem / haar in het leven verder brengt”.

Noch Erfolgreicher, Sommer 2003:

"Het nieuwe motief- en persoonlijkheidsmodel werd door gerenommeerde psychologen beoordeeld. Ook in het Duitse taalgebied is nu een marktconforme versie voorhanden. Zoals eerste onderzoeken en ervaringen laten zien schijnt het Reiss Profiel op het gebied van personeels- en organisatieontwikkeling bij bedrijven, bij marketing en verkoop, alsmede bij beroeps- en carrièreadviezen nieuwe wegen te ontsluiten.